Nurkowy akcent w Wielkiej Brytanii_IX.2022 r.


202102_Mszczonw_basen_01.jpg

       

Nurkowy akcent w Wielkiej Brytanii

 Muzeum nurkowania i Katedra w Winchester

        

wrzesień 2022 roku